Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Ankieta ewaluacyjna ZPR

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 21 Marca, 2016 - 10:56, iborowek

Zachęcamy do wypełnienia ankiety ewaluacji ex-ante Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Zachęcamy wszystkich, którzy współuczestniczyli w tworzeniu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, do wypełnienia internetowej ankiety ewaluacyjnej, dostępnej tu:ANKIETA

Ewaluację ex-ante ZPR przeprowadza Ośrodek Ewaluacji. Badanie to ma na celu m.in. ocenę przedstawionych w Programie celow i kierunków działania, systemu wdrażania oraz systemu monitorowania i sprawozdawczości. Oceniona zostanie równiez przwidywana skuteczność zaproponowanych w Programie rozwiązań wdrożeniowych.

 Ankieta jest anonimowa, w ciągu miesiąca otrzymają Państwo jej wyniki i będą mogli je skomentować. Państwa komentarze również będą wykorzystane w badaniu. Liczymy na Państwa opinie i sugestie. Dzięki temu będziemy mogli  jak najlepiej przygotować się do wdrażania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.