Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Nabór uzupełniający na animatorkę/animatora podobszaru Targówek...

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 6 Października, 2016 - 10:12, egajda

Nabór uzupełniający na animatorkę/animatora podobszaru Targówek Fabryczny

Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ogłasza otwarty nabór na animatorkę / animatora działań integrujących w ramach realizacji Celu 2. Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku na obszarze kryzysowym – podobszar Targówek Fabryczny.

Nabór jest realizowany w związku z brakiem złożonych ofert na „Część 5 – pełnienie obowiązków animatora lub animatorki rewitalizacji na obszarze kryzysowym – podobszarze Targówek Fabryczny” w postępowaniu nr: ZP/GP/271/II-168/16, dotyczącym Zamówienia na usługi społeczne mającego charakter otwartego naboru na animatorów działań integrujących w ramach realizacji Celu 2. Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

 

CELE I ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ANIMATORÓW REWITALIZACJI - Zakładanym długofalowym rezultatem pracy animatorów rewitalizacji jest zwiększona kulturalno-społeczna aktywność mieszkańców, osiągnięta poprzez zmianę ich postaw, co z kolei będzie oddziaływało na budowę pozytywnego wizerunku obszarów kryzysowych oraz dzielnic. W perspektywie krótkoterminowej praca animatorów rewitalizacji umożliwi lepsze planowanie i powiązanie działań prowadzonych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Szczegółowe cele pracy animatorów rewitalizacji obejmują: A. Kształtowanie postaw i kompetencji mieszkańców sprzyjających uczestniczeniu w kulturze i życiu społecznym, B. Informowanie mieszkańców o dostępnych możliwościach uczestniczenia w kulturze, C. Wspieranie rozwoju przedsięwzięć podejmowanych w sferze kulturalno-społecznej oraz ich dostosowywania do potrzeb mieszkańców, D. Inicjowanie kontaktów i współpracy pomiędzy osobami, grupami nieformalnymi, instytucjami, organizacjami oraz innymi podmiotami podejmującymi przedsięwzięcia kulturalno-społeczne, służących efektywnemu tworzeniu całościowej, spójnej oferty takich przedsięwzięć. Opis zadania i wymagania formalne znajdą Państwo w załącznikach. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami prosimy przesyłać do 10 października 2016 r. do godz. 10:00 na adres mailowy: mgornicki@um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Ogłoszenie
  (plik: ogloszenieanimatorzytargowekfabryczny.pdf, rozmiar pliku: 1242.7 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalaczniknr1.docx, rozmiar pliku: 13.73 KB)
  Pobierz