Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Nowy Dyrektor Domu Kultury "Praga"

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Wtorek, 12 Kwietnia, 2016 - 12:30, iborowek

Prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz zaakceptowała rekomendowanego przez komisję konkursową kandydata na stanowisko dyrektora Domu Kultury „Praga”. Została nim pani Katarzyna Świerzewska.

Wśród dziesięciu osób, które zgłosiły się do konkursu, osiem przeszło formalną i zakwalifikowało się do II etapu. Komisja w składzie: Jarosław Jóźwiak, Joanna Szwajcowska, Dariusz Wolke; Paweł Łysak w trybie uchwały wyłoniła rekomendowanego przez siebie kandydata do objęcia stanowiska dyrektora Domu Kultury „Praga”. Jednogłośnie wybrano panią Katarzynę Świerzewską.

 

Katarzyna Świerzewska jest absolwentką aktorstwa Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu oraz Podyplomowych Studiów: Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo; Promocja Kultury, Menadżer Kultury, Nowoczesne Zarządzanie Kadrami. W ciągu swojej kariery zawodowej trzykrotnie zarządzała ośrodkami kultury (w Ciepielickiem Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie i w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej w Jeleniej Górze). Współpracowała także z Biurem Prasowym Instytutu Książki.

 

- Przedstawiona przez kandydatkę koncepcja programowo-organizacyjna jest zbalansowaną i ciekawą propozycją merytoryczną zakładającą rozwój Domu Kultury przede wszystkim w oparciu o budowanie więzi społecznych poprzez aktywność lokalną – mówi Jarosław Jóźwiak, wiceprezydent m.st. Warszawy, Przewodniczący komisji konkursowej. Pani Katarzyna Świerzewska zaprezentowała się jako osoba posiadająca różnorodne doświadczenie w dziedzinie zarządzania instytucjami Kultury, znacznie wyróżniała się także umiejętnościami zarządzania projektami i kierowania pracą zespołu. Kandydatka na nowego dyrektora gwarantuje dbałość o merytoryczny i artystyczny profil Domu Kultury „Praga”, a także zapowiada jego wszechstronny rozwój – dodaje wiceprezydent.

 

Dom Kultury PRAGA jest samorządową instytucją kultury, założoną w listopadzie 2002 roku. Podstawowymi celami jego działalności jest edukacja poprzez sztukę i działania artystyczne oraz stwarzanie możliwości kontaktu z kulturą i udziału w jej tworzeniu dzięki realizowaniu projektów artystycznych, kulturalnych i społecznych. Dom Kultury prowadzi stały program zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych, językowych i interdyscyplinarnych dla wszystkich grup wiekowych.