Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji w dniu 4 listopada

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 14 Listopada, 2016 - 11:41, iborowek

W dniu 4 listopada odbyło się posiedzenie Komitetu Rewitalizacji.

Członkowie Komitetu wybrali Przewodniczącego, którym został Pan Michał Olszewski oraz Zastępcę Przewodniczącego, którym wybrano Pana Piotra Stryczyńskiego.  

Konserwator zabytków m.st. Warszawy przedstawił informacje dotyczące procedury stosowanej przy remontach budynków zabytkowych.

Przedstawiciel Biura Sportu i Turystyki zaprezentował możliwości, jakie oferuje Miasto organizacjom sportowym, takim jak Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Błyskawica”,  a w komentarzu do tego  Pan Michał Olszewski wyjaśnił zasady przeprowadzania remontów obiektów użytkowych stanowiących zasób m.st. Warszawy oraz procedury powrotu do tych obiektów.

Omówiona została propozycja wystąpienia do Burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy w zakresie podjęcia współpracy, w celu umożliwienia powrotu do dotychczas wynajmowanych lokali mieszkańcom budynków, które  remontowane będą  w ramach ZPR. Ustalono, że niezbędne jest, aby wszystkie rodziny opuszczające teren podlegający rewitalizacji, miały możliwość powrotu do wyremontowanych lokali. W tym celu opracowana zostanie  karta informacyjna dla mieszkańców oraz ustalone zostaną szczegółowe zasady postępowania.

Ponadto Komitet przyjął raport z realizacji Programu Rewitalizacji za I półrocze 2016 roku.

Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na styczeń 2017 roku.