Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Poszukujemy osób do działań w rewitalizacji! – Liderów Obszaru

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 17 Listopada, 2016 - 08:44, mtelakowiec

Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji m. st. Warszawy rozpoczęło nabór na Liderów Obszaru Pragi-Północ i Pragi-Południe w projekcie „Rewitalizacja - wspólna sprawa”. Wybrani kandydaci dołączą do zespołu, którego celem jest ożywienie gospodarcze oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wybranego obszaru Pragi-Północ i Pragi-Południe, objętego Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku.

Między innymi dzięki pracy Liderów Obszaru mamy nadzieję zwiększyć zaangażowanie m.in. środowisk handlowych, gospodarczych i rzemieślniczych w działania z zakresu rewitalizacji oraz budowę pozytywnego wizerunku obszarów kryzysowych oraz dzielnic. Mamy nadzieję, że praca Liderów Obszaru umożliwi lepszą komunikację pomiędzy Urzędem i lokalną społecznością oraz ułatwi animowanie kontaktów czy wręcz budowanie ich sieci.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w system elektronicznej rekrutacji urzędu dostępnego na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl w terminie do dnia 28 listopada 2016 roku

Szczegóły naboru znajdą Państwo w poniższych linkach:

Lider obszaru Praga-Południe, nr referencyjny: UM/1200/2016/PL/PPI 

https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/tmp/b3cc1c87922245a7b2e243257f149314.pdf

Lider obszaru Praga-Północ, nr referencyjny: UM/1201/2016/PL/PPI

https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/tmp/a0e49b5a2344417695ec6c9ecdcdee8b.pdf