Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Spotkanie podsumowujące warsztaty tematyczne

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Piątek, 7 Marca, 2014 - 15:30,

W dniu 12 lutego 2014 r. w sali konferencyjnej Dzielnicowego Biura Finansowania Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 odbyło się spotkanie podsumowujące warsztaty tematyczne Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego oraz mieszkańców trzech dzielnic objętych Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020 - a zatem Pragi Południe, Pragi Północ i Targówka.

  

Warsztaty odbywały się od października do grudnia 2013 r. ich uczestnicy zajmowali się na nich poszczególnymi zagadnieniami tematycznymi, takimi jak kultura, sztuka, turystyka, sport, przedsiębiorczość, edukacja, polityka społeczna.

Na spotkaniu przedstawiono podsumowanie 13 warsztatów, w których brało udział 400 osób, zdiagnozowano ponad 350 różnych problemów. Problemy te następnie pogrupowano w obszary interwencji oraz zdefiniowano różne propozycje projektów, które zostały przypisane do obszarów interwencji.

Mając na uwadze, iż kilkadziesiąt problemów pozostało bez propozycji projektu, a część ze zgłoszonych zagadnień nie dotyczyła rewitalizacji, zaistniała potrzeba zorganizowania kolejnych spotkań z Dzielnicowymi Komisjami Dialogu Społecznego, zamykających ten etap pracy nad Programem. Spotkania te odbyły się w dniach 04-06.03.2014 r., a ich celem było doprecyzowanie przez DKDS-y zgłoszonych problemów oraz dokonanie wstępnej hierarchizacji wypracowanych projektów.

 

Harmonogram prac nad Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020

10 – 28 marca spotkania z biurami w sprawie realności realizacji zaproponowanych projektów i zadań.

  

Maj

Warsztaty z mieszkańcami prowadzone przez wyłonioną w konkursie organizację pozarządową.

Zebranie wszystkich materiałów oraz redakcja projektu programu.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego ds. Rewitalizacji w celu zaprezentowania dotychczasowych prac nad Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020.

 

Czerwiec

Konferencja podsumowująca realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 oraz prezentacja projektu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020.

 

Lipiec - sierpień

Konsultacje prowadzone zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy LXI/1691/2013 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.

 

Wrzesień

Przedłożenie Radzie m.st. Warszawy projektu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Prezentacja ze spotkania
    (plik: prezentacja_12_02_2014.pdf, rozmiar pliku: 2424.07 KB)
    Pobierz