Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Wybrano sześciu animatorów rewitalizacji

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 13 Października, 2016 - 10:05, iborowek

W ramach otwartego naboru na animatorów działań integrujących w ramach realizacji Celu 2. Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku, ogłoszonego przez Biuro Kultury, wyłoniono sześciu animatorów.

Na obszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi na Pradze-Północ, Pradze-Południe i Targówku będzie działała grupa animatorów rewitalizacji. Do ich zadań będzie należało inicjowanie kontaktów i współpracy pomiędzy osobami, grupami nieformalnymi, instytucjami, organizacjami oraz innymi podmiotami podejmującymi przedsięwzięcia kulturalno-społeczne.

Zakładanym długofalowym rezultatem pracy animatorów rewitalizacji jest zwiększona kulturalno-społeczna aktywność mieszkańców, osiągnięta poprzez zmianę ich postaw, co z kolei będzie oddziaływało na budowę pozytywnego wizerunku obszarów kryzysowych oraz dzielnic.

Wybrani animatorzy:

Kamionek – Bartosz Świętek

Nowa Praga – Piotr Stryczyński

Stara Praga – Maria Dąbrowska-Majewska

Szmulowizna – Krzysztof Michalski

Targówek Mieszkaniowy – Weronika Chodacz

Targówek Fabryczny – Krystyna Kozioł