Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Informacje

Increase Normal Decrease
share
Czwartek, 19 Maja, 2016 - 13:59
Standardy dostępności przestrzeni publicznej - konsultacje społeczne

Projekt „Standardy dostępności dla Warszawy”, to wytyczne architektoniczne opisujące m.in. jak powinny być projektowane chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki, organizacja ruchu podczas remontów, miejsca parkingowe oraz informacja uniwersalna (piktogramy, kolorystyka), tak aby były jak najbardziej dostępne dla wszystkich bez względu na wiek i sprawność.

Czytaj dalej
Czwartek, 19 Maja, 2016 - 12:18
Co będzie się działo w Pałacyku Konopackiego?

Wszyscy mieszkańcy Nowej Pragi mają szansę współdecydowania o tym, jakie aktywności i zajęcia powinny być organizowane w Domu Kultury Praga, który będzie działał w Pałacyku Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13 już po remoncie budynku.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 16 Maja, 2016 - 13:55
IV otwarty konkurs ofert Biura Pomocy i Polityki Społecznej

Biuro Pomocy i Polityki społecznej w dniu 2 maja br. ogłosiło 4 otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2016-2017 roku.

Czytaj dalej
Czwartek, 12 Maja, 2016 - 12:47
Co dalej z Inżynierską 3 ?

W środę, 11 maja, przy ul. Inżynierskiej 3, odbyła się konferencja prasowa nt. dalszych losów spalonej trzy lata temu oficyny. Udział spotkaniu wzięli m.in. Michał Olszewski, zastępca prezydent Warszawy i Michał Krasucki, zastępca stołecznego konserwatora zabytków.

Czytaj dalej
Środa, 11 Maja, 2016 - 08:53
Proces partycypacyjny dla Pałacyku Konopackiego

Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy zaprosiło do współpracy przy procesie partycypacyjnym i przygotowaniu Wytycznych do Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Pałacyku Konopackiego Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, na którym opiera swoje działania spółka Dobre Pomysły ę.

Czytaj dalej
Wtorek, 10 Maja, 2016 - 12:19
Druga ankieta ewaluacyjna ZPR

W ankiecie znajdą Państwo wstępne wyniki z badania, będą też mogli Państwo odnieść się do kluczowych wniosków i rekomendacji. Liczymy na Państwa opinie jako przedstawicieli strony społecznej zaangażowanej w przygotowanie i realizację ZPR. Są one ważne i potrzebne do finalnej oceny Programu.

Czytaj dalej
Czwartek, 28 Kwietnia, 2016 - 12:04
Wokół rewitalizacji: planowanie miejscowe dla początkujących

W czwartek, 28 kwietnia o godz. 18.00 (Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52) zapraszamy na spotkanie dotyczące planowania miejscowego w ramach cyklu „Wokół rewitalizacji”.

Czytaj dalej
Środa, 27 Kwietnia, 2016 - 13:18
Środa z ekspertem na temat rewitalizacji

13 kwietnia br. w Centrum Wielokulturowym w Warszawie odbyło się dziesiąte spotkanie z cyklu „Środa z ekspertem”. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń związanych z dotychczasowymi działaniami podejmowanymi w ramach Zintegrowanego Programu rewitalizacji i przedyskutowania zagadnień istotnych dla podmiotów zaangażowanych w realizację Programu.

Czytaj dalej
Piątek, 15 Kwietnia, 2016 - 15:23
Odpowiedź na list otwarty Międzysektorowego Zespołu ds. kultury

Poniżej można zapoznać się zarówno z listem otwartym Międzysektorowego Zespołu ds. kultury, jak też z odpowiedzią Pani Prezydent m.st. Warszawy.

Czytaj dalej
Wtorek, 12 Kwietnia, 2016 - 13:28
13 kwietnia zapraszamy na spotkanie przy ul. Jagiellońskiej 54

Zapraszamy 13.04.2016 r. o godzinie 13.00-15.30 na spotkanie dotyczące rewitalizacji miast w kontekście realizowanego w Warszawie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w Warszawskim Centrum Wielokulturowym, ul. Jagiellońska 54.

Czytaj dalej