Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Adaptacja dawnej kotłowni przy budynku Bednarska 9 na cele (...)

Increase Normal Decrease
share
Budynek przy ul. Bednarskiej 9
fot. A. Maruszak

Kategoria:

Rewitalizacja dzielnicowa

Opis:

Tytuł: Adaptacja dawnej kotłowni przy budynku Bednarska 9 na cele kulturalno-informacyjne


Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2006-2015, jego wartość to 1 528 879 zł.


 


 

Obszar:

Obszar Dzielnicy Śródmieście potraktowany został jako jeden obszar kryzysowy. Ze względu na intensywną zabudowę podzielono go na 11 podobszarów, planowane działania również zostały podzielone na poszczególne etapy.