Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

O projekcie

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 20 Października, 2016 - 11:56, alizis

Projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa” realizowany jest przez m.st. Warszawa dzięki wsparciu otrzymanemu ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Okres realizacji
1 września 2016 r. – 31 grudnia 2018 r.

Wartość projektu
4 642 310,00 zł

Kwota dofinansowania
4 177 310,00 zł

 

Obszar
Działania zaplanowane w projekcie  obejmują swym zasięgiem obszar Pragi Północ (Starej Pragi, Nowej Pragi) oraz Pragi Południe (Kamionka) o powierzchni  1135 ha, (2,18% pow. Warszawy), zamieszkały przez  68 699 mieszkańców (5,76% ludności Warszawy).

 

Cele
Tematem wiodącym projektu jest wypracowanie modelu przeprowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązania problemów w zakresie ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej. 

Projekt ma na celu poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru kryzysowego poprzez wypracowanie nowych i doskonalenie już wykorzystywanych w m.st. Warszawa narzędzi i instrumentów, przyczyniających się do ożywienia gospodarczego, wsparcia rodzin i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców.